Cuma, Mayıs 24, 2024

Son Yazılarımız

Dell Technologies’den Yeni Araştırma

Dünya çapındaki işletmelerin sadece yüzde 5’i Dijital Lider olarak tanımlanıyor ve oran bakımından 2016 yılından bu yana hiçbir ilerleme olmadığı görülüyor.

EMEA bölgesinde yer alan Türkiye, dijital olgunluk düzeyinde ilk sırada.

Gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş pazarlara göre daha iyi bir resim çizerken Hindistan, Brezilya ve Tayland en yüksek dijital olgunluk puanlarını aldı.

Şirketlerin yüzde 78’i dijital dönüşümün şirketler genelinde daha fazla yayılması gerektiğini söylüyor.

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün tüm şirket geneline yayılması gerektiğini itiraf eden işletme liderleri oranının hem dünyada hem de Türkiye’de yüzde 78’i bulması bunu kanıtlıyor.
 
Dell Technologies, Intel ve Vanson Bourne iş birliğiyle, dünya çapında orta ve büyük ölçekli şirketlerden 4.600 işletme lideriyle (üst düzey yöneticiler) kendi işletmelerindeki dönüşüm çalışmalarını puanlandırmaya yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.
 
Türkiye, bölgede birinci sırada yer alıyor
Araştırmada, gelişmekte olan pazarların dijital açıdan en olgun düzeye ulaştığı; küresel sıralamanın zirvesinde Hindistan, Brezilya ve Tayland’ın yer aldığı ortaya çıktı. Onların aksine gelişmiş pazarlar ise arka sıralara düşüyor: Japonya, Danimarka ve Fransa en düşük dijital olgunluk puanlarını aldı.
 
Türkiye, bulunduğu EMEA’da birinci sırada yer alırken Güney Afrika ve Portekiz ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Üstelik gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş ülkelerdeki sadece yüzde 40’lık oranla karşılaştırıldığında “etkilenme yerine etkileme” becerisi konusunda kendilerine daha çok güveniyor (yüzde 53).
 
2016 yılından sonra ikincisi gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi, ilerlemenin yavaş olduğu, işletmelerin şiddetli değişim hızına ayak uydurmakta zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Dijitali Benimseyenlerin yüzdesi artarken, üst sırada ilerleme olmadı. Yaklaşık her 10 işletmeden dördü (yüzde 39) hâlâ kıyaslama çalışmasında dijital açıdan en gelişmemiş iki grupta (Dijitalde Geride Kalanlar ve Dijital Takipçiler) yer alıyor.
 
Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, sonuçlarla ilgili şunları söyledi:
“Yakın gelecekte her işletme bir dijital işletme haline gelmeye ihtiyaç duyacak; ancak araştırmalarımız, çoğu işletmenin henüz ilerlemek için önünde uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. İşletmeler, dijital dönüşümün eşi görülmemiş fırsatlarından yararlanmak için teknolojilerini modernize etmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçme zamanı.”
 
 

Kıyaslama çalışması grupları

Açıklama

2016 küresel

Mevcut durum küresel

Mevcut durum
Türkiye

Dijital Liderler

Dijital dönüşüm onların DNA’sında vardır

%5

%5

%4

Dijitali Benimseyenler

Uygulamada oturmuş bir dijital planları, yatırımları ve inovasyonları vardır

%14

%23

%31

Dijitali Değerlendirenler

Dijital dönüşümü adım adım benimserler, gelecek için plan ve yatırım yaparlar

%34

%33

%37

Dijitali Takip Edenler

Çok az dijital yatırım yaparlar; tereddütle planları yapmaya başlamaktadırlar

%32

%30

%25

Dijitalde Geride Kalanlar

Uygulamada dijital bir planları yoktur, sınırlı girişimleri ve yatırımları vardır

%15

%9

%3

 
Araştırma metodolojisi
2018 yılı yazında bağımsız araştırma şirketi Vanson Bourne, 42 ülkeden/alt bölgeden orta ve büyük ölçekli şirketlerdeki 4.600 işletme lideriyle işletmelerinin Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksindekiyerini ölçmeye yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi. Vanson Bourne, işletmelerin BT stratejilerini, iş gücü dönüşüm girişimlerini ve temel bir dijital işletme özellikleri kümesi karşısında algılanan performans düzeylerini inceleyerek dijital işletme çalışmalarını sınıflandırdı.
 
Ek kaynaklar

Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksi II yerel sonuçları ve 2016 Dell Technologies Dijital Dönüşüm Endeksi hakkındaki ek bilgiler

Dell Technologies Realizing 2030 programıhakkında ek bilgiler

@DellTech ,@Dell ve @DellEMC üzerinden takip edin

Dell Technologies hakkında
Dell Technologies; kuruluşların dijital geleceklerini oluşturması, BT’lerini dönüştürmesi ve en değerli varlıkları olan bilgiyi koruması için temel altyapıyı sağlayan benzersiz bir işletmeler ailesidir. Şirket, uçtan çekirdeğe ve buluta kadar uzanan, sektörün en kapsamlı ve yenilikçi portföyü ile 180 ülkede Fortune 500’de bulunan şirketlerin yüzde 99’undan bireysel müşterilere kadar her ölçekte müşteriye hizmet verir.
 
Vanson Bourne hakkında
Vanson Bourne, teknoloji sektörü için pazar araştırmasında bağımsız bir uzmandır. Güçlü ve güvenilir araştırmaya dayalı analiz konusundaki itibarı, titiz araştırma prensiplerinden ve tüm sektörler ve büyük pazarlarda teknik ve ticari birimler genelinde kıdemli karar alıcıların fikirlerine baş vurabilme becerisinden gelir. Daha fazla bilgi için www.vansonbourne.com adresini ziyaret edin.

Latest Posts

Kaçırmayın!