Perşembe, Mayıs 30, 2024

Son Yazılarımız

Siemens AmplfyTeams çözümleriyle iletişimin temeline insanı yerleştiriyor

Mobil cihazların giderek artan bir ivmede hayatımıza girmesiyle birlikte, sosyal medya alternatif bir evrene dönüştü. Hayatımız, e-posta, SMS, çok sayıda mesajlaşma platformu ve sesli görüşme seçenekleri ile hızla dönüşmeye başladı. Kullanıcıların mobilite ile verimliliklerini artırması beklenirken, birbirinden kopuk tüm bu iletişim metotlarına ayrılan zaman, hesaplananın çok daha üzerinde. Ekip verimliliğinin yanı sıra, maliyetleri azaltması beklenen mobilitenin, bu “farklı platformlar” yöntemiyle ulaştığı maliyet ise tartışmasız çok yüksek.

Siemens Enterprise Communications’ın sunduğu vizyon; teknolojileri senkronize eden, iş yapış biçimleri ve kullanılan araçları doğru analiz ederek kompakt bir iletişim altyapısı oluşturan ve bunu, mevcut sistemleri yok saymak yerine, maksimum kaynak değerlemesiyle yapan kapsamlı bir iletişim stratejisini kapsıyor.

“İnsan odaklı iş modelimiz, bizi farklı kılıyor”

Siemens Enterprise Communications Ülke Müdürü Ahmet Gül, Y kuşağını yönetirken, geleneksel iletişim metotlarını aşan bir bakış açısına sahip olmanın gerekliliğine değinerek şu bilgileri aktarıyor: “Gelinen noktada iletişim, iş yapış biçimlerimizi doğrudan değiştirecek bir ivme kazandı ama performans aynı ivmeyle artmıyor. Bunun en önemli nedeni, iletişim araçlarındaki çeşitlilik ve farklı platformların oyuna dahil olması. Kurumsal yaşam ise bir oyun alanı değil ve iletişim performansı, şirket verimliliğini doğrudan etkiliyor. Mobil ekipler çoğalıyor, uzaktan çalışma, hatta müşteriye her an yanıt verme esnekliği rekabet avantajı katıyor ama mevcut altyapılar buna tam uygun değil. Biz, mevcut altyapıyı kullanarak, tüm iletişim kanallarını bir noktada birleştiren bir çözüm öneriyoruz. Bu tümleşik çözümün en önemli farkı ise odağına teknolojiyi değil, insanı ve insanın iş yapış biçimlerini alması.”

“Çözümümüz, iletişim kanallarını tek bir noktada birleştirerek verimlilik sağlıyor”

Değişimin, teknolojinin verdiği hızla, iş yapış biçimlerini değiştirdiğini belirten Ahmet Gül, “İletişim metodunu belirlerken, BT’nin kılavuzluğuyla İK’nın önerilerini harmanlamamız gereken bir dönemdeyiz. İnsan odağından hareketle, iletişim ihtiyaçlarını analiz etmemiz ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Çalışanlarımızın doğası değişti. Y kuşağını yönetirken, bugünü değil, yarını ortaya koymamız gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Kurumsal Tümleşik İletişim çözümlerimiz, ekiplerin iletişim verimliliklerini artırmaya odaklıdır. Ekipleri daha iyi sonuçlara götürecek araçlar sunarak iletişim kanallarını tek bir noktada birleştirmeyi amaçlıyoruz.”

AmplfyTEAMS! ve geleceğin çözümleri

Siemens Enterprise Communications tarafından tüm dünyada CEO, COO, CIO katılımlı bir Roadshow’la iş dünyasına sunulan AmplfyTEAMS! Çözümleri, 27 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye’de tanıtılacak. Kurumların, iletişim maliyetlerini azaltmasına, operasyonel verimliliği, ekip üretkenliğini, işbirliğini artırmaya ve rekabet avantajı katmalarına yardımcı olacak AmplfyTEAMS! çözümleri, iletişim çağının yeni kilometre taşı olmaya aday bir çözüm.

Latest Posts

Kaçırmayın!