Salı, Mayıs 28, 2024

Son Yazılarımız

Fiber altyapı, farklı adımlarla, daha fazla gecikmeden genişletilmeli

4,5G’nin sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanabilmek için mevcut fiber altyapısının yaklaşık 4 kat genişlemesi gerektiğini dile getiren TELKODER, fiber internet abonesi sayısının da ancak 1,6 milyona ulaştığına işaret ediyor. 
Fiber altyapının genişletilmesinin yıllardır engellendiğini belirten TELKODER, var olan altyapıların da adaletli bir şekilde diğer işletmecilere kiralanmasının önlendiğini dile getirdi. Bu konuda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin kağıt üzerinde kaldığını savunan TELKODER, bu yüzden de yerli ve yabancı yatırımcıların fiber altyapı kurmasının çok mümkün olmadığına işaret etti. TELKODER, Türkiye’nin fiber altyapı probleminin çözülebilmesi için 5 öneri getirdi:
 
1-Kablo TV şebekesinin internet servis sağlayıcılara açılması: Kablo TV şebekesi, Türkiye’de geniş olarak yer alan ve kullanıma hazır bir fiber altyapı. Bu şebeke diğer işletmeciler tarafından kullanılamamakta. Özelleştirilmesi veya kiralanması yıllardır sürüncemede. Bu şebekenin kullanımının işletmecilere açılması büyük faydalar sağlayabilir.
 
2-Kurumların fiber altyapılarını adil fiyatlarla kiralaması: Mevcut fiber altyapılarının adaletli bir şekilde diğer işletmecilere kiralanması yıllardır önlendi, bu konudaki mevzuat işletilmedi. Bu duruma son vererek, hangi kurum elinde ne kadar fiber altyapıya sahipse isteyen işletmecilere bunu adil bir şekilde kiralamalı.
 
3-Belediyelerin fiber altyapı kurulmasına ilişkin şartları belirleyen yasaları uygulaması:  Yerli ve yabancı yatırımcıların fiber altyapı kurma çalışmalarının önündeki engeller kaldırılmalı. Burada yerel yönetimlerin daha aktif destek vermesi önemli. Tüm dünyada yerel yönetimler, yatırımcıların fiber altyapı kurmalarına destek oluyor. Türkiye’de de belediyeler fiber altyapı kurulumunun kendi bölgelerine sağlayacağı katma değeri anlayıp, bu konuda çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasına ön ayak olmalı.
 
4-Fiber için ortak bir altyapı şirketi kurulması: Özellikle 4,5G’nin kullanıma sunulmasıyla birlikte, Türkiye’de fiber altyapı eksikliğinin etkisi daha çok hissedilecek. Bu da fiber altyapıyı genişletme çalışmaları için daha radikal adımları gerekli kılıyor. Yeni bir ortak altyapı şirketinin kurulması ve herkesin elindeki altyapıyı bu şirkete devretmesi gibi öneriler de değerlendirmeye açılmalı.
 
5-Fiberin milli bir mesele olarak görülmesi ve hizmete öncelik verilmesi: Fiber altyapı denildiğinde sadece ‘hızlı internet bağlantısı’ akla gelmemeli. Fibere yatırım, teknoloji ile temas eden tüm sektörler için bir kaldıraç görevi üstlenecek. Fiber altyapı sayesinde Türkiye hem kendi bölgesinde hem de dünya pazarında daha güçlü bir ekonomi haline gelecek.  Bu bir milli mesele olarak algılanmalı. Kurumlar fiber altyapı konusunda, altyapı sahipliğinden para kazanmaya değil, o altyapı üzerinden halka en iyi hizmetleri vermeye odaklanmalı. Bu şekilde, uzun vadede anlık kazançlarına kıyasla çok daha büyük faydalar elde edilebilir.

Latest Posts

Kaçırmayın!