Cuma, Mayıs 24, 2024

Son Yazılarımız

Dil ortamına girerek yabancı dil öğrenmenin çocuğunuz için 4 uzun vadeli faydası

İngilizceyi dil ortamına girerek ve İngilizce olarak öğrenmenin çocuğunuzun gelişimi için sağlayabileceği dört uzun vadeli faydayı keşfedin. Anadil akıcılığına ulaşmanın bilimsel olarak kanıtlanmış en iyi yöntemlerinden biri olan “language immersion” yani sadece öğrenilen dilde eğitim alınması, öğrencileri hedeflenen dile dahil ederek çevreleri aracılığıyla doğal bir şekilde maruz kaldıkları dili öğrenmelerini sağlar. Öğrencinin anadilinin hiç kullanılmadığı, bilişsel içerik ve dilin birleştirildiği İngilizce dersleri de dahil olmak üzere mevcut birçok yöntemle, kendi evinizin rahatlığında online olarak çocuğunuzun tamamen dil ortamına girdiği deneyimler yaratılabilir.

Online bir İngilizce dil okulu olan Novakid, derslerin tamamen anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından verildiği, çocukların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye odaklı bir metodoloji sunuyor.

Bu makalede, tümüyle dil ortamına girmenin çocuğunuzun dil gelişimi için neden iyi olduğunu ve öğrenme sürecini nasıl etkilediğini keşfedeceksiniz.

Genç öğrenciler kendilerini bir dile tamamen dahil edebilmek için en uygun kişilerdir

Bir dilin doğal ortamına girerek öğrenmek küçük çocuklar için yetişkinlere göre çok daha fazla fayda sağlar çünkü onların beyinleri yetişkinlere göre çok daha esnektir. Harvard Üniversitesi araştırma ekibi tarafından yürütülen ve 2/3 milyondan fazla İngilizce konuşanı analiz eden geniş çaplı bir deneye göre, dil edinimine başlamak için en iyi yaş 10 yaşından öncedir. Çalışma, ikinci dil edinimi için kritik bir dönem olduğunu, bu dönemde öğrenme sürecinin durağanlaştığını ve bunu tipik olarak 18 yaşından sonra ortaya çıkan sürekli bir düşüşün izlediğini ortaya koymuştur. Bir dili erken yaşta tam daldırma yoluyla öğrenen çocuklar, çevrelerindeki kelimeleri, sesleri ve gramer kurallarını doğal olarak özümseyerek yabancı bir dilde daha kolay ustalaşabilirler. Bunun nedeni, bir çocuğun beyninin bilgiyi bir sünger gibi emme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olması, yetişkinlerin ise benzer sonuçlar elde etmek için sürekli alıştırma ve egzersiz seanslarına ihtiyaç duyabilmesidir.

Bir taşla iki kuş! Dil öğrenimi ve bilgi edinimi

İngilizce’nin içerik temelli öğretimi ve dil entegre edilerek öğrenimi, haftada bir dersten müfredatın neredeyse %50’sine kadar değişen çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Yabancı öğretmenlerle İngilizce öğreten bu yöntem, ikinci dil öğrenenlere birçok avantaj sunar. Burada çocuklar sadece dili öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda dil aracılığıyla yeni bilgiler edinirler. Bu, kavramların açıklamalarını dinlemelerini, ana dilleriyle bağlantı kurmalarını ve konular hakkında düşünüp tartışmalarını gerektirir; bunların hepsi dil hakkında düşünmeye yol açar.

Novakid’in Sanal Kaşif (Virtual Explorer) kursu, dünyanın dört bir yanındaki nefes kesici yerlere 60’tan fazla temalı sanal gerçeklik gezisinden oluşan entegre bir içerik tabanlı öğrenme yöntemi uygular. Dersler sırasında çocuklar öğretmenleriyle birlikte dünyayı keşfeder ve İngilizce konuşurlar, bu da hem dil akıcılığını hem de bilgi edinimini teşvik eder.

Diğer dilleri öğrenmenin kısayolu

Yabancı dile dalma ve yabancı bir öğretmenden İngilizce öğrenme programları, sonuç olarak iki dilli hale gelen çocuklar için diğer dilleri öğrenmeye kısa bir yol sunar. Tek dilli akranlarına kıyasla, dile dalma odaklı programlar yoluyla ikinci bir dil öğrenen çocukların yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde ek diller edinme olasılıkları daha yüksektir.

 

Bilimsel çalışmalar, iki dilli ve tek dilli bireyler arasında beyin aktivitesi örüntülerinde belirgin farklılıklar olduğunu göstermiştir. Farklı olaylara maruz kaldığımızda, beyin yapılarımız, beyin aktivitesi kayıtlarında tepe noktaları olarak görülebilen olayla ilgili potansiyeller adı verilen küçük potansiyeller üretebilir. Bu tür bir olaya bağlı potansiyelin bir örneği, anadili dil olan kişilerde dil işleme ile ilişkili olan P600’dür. 2017 yılında Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi, iki dilli bireylerin yeni bir dil öğrenmeye başladıkları ilk günün sonunda P600 zirvesi gösterdiğini, tek dilli bireylerin ise haftanın sonuna kadar böyle bir aktivite göstermediğini ortaya koyan bir deney gerçekleştirdi.

 

Bu durum, iki dilli bireylerin dil edinimi söz konusu olduğunda bilişsel bir avantaja sahip olduğunu göstermekte ve dile dalma programlarını, çocuklarına yeni diller öğrenme konusunda avantaj sağlamak isteyen ebeveynler için mükemmel bir seçenek haline getirmektedir.

Latest Posts

Kaçırmayın!